Suomen GLOBE-ohjelman kotisivut
etusivu Globe projektit työohjeita linkkejä koulut yhteystiedot ota yhteyttä

Työohjeita toimintaan

Erilaisia työohjeita ja datankeräyskaavakkeita on Globen kansainvälisillä sivuilla runsaasti, ja hyvien ohjeiden löytäminen voikin runsaudenpulan takia olla varsin aikaa vievää. Arjen koulutyötä helpottamaan on tälle sivulle koottu oppilaiden kanssa käytännössä kokeiltuja Globe-työohjeita ja mittauspohjia linkkeineen. Töiden yhteydessä esitetään lyhyt kuvaus siitä, missä yhteydessä ja minkä ikäisten oppilaiden kanssa näitä töitä on tehty Viikin norssissa. Joistakin aiheista on esitetty myös oppitunnin kuvaus ja/tai vinkkejä töiden tekemiseen.

 

Sää

 

1. Sään mittaaminen: lukio

 

Säähavainnoista ja sään mittaamisesta saa tiiviin, toiminnallisen 75 min oppitunnin, joka sopii erinomaisesti lukion fysiikan 1. tai 2. kurssin aiheisiin. FY1-kurssilla pääpaino voi olla mittaamisen perusteiden opiskelussa ja fysiikan yhteiskunnallisen merkityksen ja fysiikan soveltamisen käsittelyssä. FY2-kurssilla voidaan mittausten jälkeen syventää paineen käsitettä fysiikan näkökulmasta. Työohjeet ovat englanniksi, joten opiskelijat saavat mittausten yhteydessä myös kieliharjoitusta. Tässä työkokonaisuudessa mitattavina suureina ovat lämpötila, ilmanpaine, suhteellinen kosteus, sademäärä ja lumen määrä. Lisäksi tarkastellaan pilviä, tiivistymisvanoja ja näkyvyyttä.

 


Esimerkki tunnin kulusta ja linkit työohjeisiin:

  1. PPT-esitys Sään mittaaminen, josta poimitaan opiskelijoita kiinnostavia aiheita.
  2. Jakautuminen pienryhmiin, jaetaan datankeruulomake Atmosphere Investigation Integrated 1-Day Data Sheet(sis. 4 sivua väriprintteinä), joka käydään läpi siten, että kaikki tietävät, mitä on tarkoitus mitata.
  3. Sovitaan, mitkä ryhmät mittaavat mitäkin suuretta ja/tai mitä mitataan yhdessä. Kaikkien ryhmien on helppo mitata lämpötila sekä tehdä pilvi- ja näkyvyyshavainnot. Yhdessä voidaan mitata esimerkiksi ilmanpaine ja sateen/lumen määrä. Ilmanpainetta voi mitata esim. Vernierin paineanturilla tai perinteisellä ilmapuntarilla. Suhteellinen kosteus mitataan psykrometrillä (ohjeet ja taulukko laitteen mukana).
  4. Mittausohjeiden jako ryhmille: Lämpötila Current temperature instructions, Sademäärä Rainfall protocol instructions , Lumi Solid Precipitation Protocol instructions ja sateen/lumen pH Pricipitation pH instructions. (Lämpötilan osalta riittänee mitata vain senhetkinen lämpötila, ei maksimi- tai minimilämpötilaa.)
  5. Mittaukset ulkona.
  6. Tulosten vertailua ja keskustelua luokassa. Tulokset voidaan myös syöttää Globe-tietokantaan.